خط مشی و استراتژی ها

شرکت ندیکو با هدف توسعه خدمات مهندسی و مدیریتی در اجرای پروژه های صنعتی و بهبود سیستم های موجود در قالب خدماتی جامع و موثر تأسیس گردید. این شرکت در راستای جلب و حفظ رضایت مشتریان و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت اهداف ذیل را مدنظر دارد:

1- افزایش رضایت مشتریان در جهت تأمین نیازهای فعلی و آتی

2- تحقیق و بررسی تکنولوژی های جدید و بهینه جهت انتقال فن آوری به کشور و آموزش سیستم های بروز مدیریتی در جهت بهینه سازی تولید و استفاده از منابع