معرفی کلی

نظام مدیریت کارآمد جهان در آغاز قرن بیست و یکم، بهره‌وری را یکی از ملزومات توسعه پایدار می داند. بهره‌وری استفاده بهینه ازتجهیزات، نیروی انسانی آموزش دیده، زمان و منابع مادی است.

جامعه صنعتی امروز كشور عزیزمان ایران در مسیر رشد خود با چالش‌های متعددی روبرو است که از مهمترین آن‌ها برای سرمایه گذاری صنعتی می توان عدم در نظر گرفتن عواملی همچون انتخاب درست مسیر سرمایه گذاری، انتخاب تكنولوژی‌های مناسب تولید،انتخاب موقعیت جغرافیایی مناسب جهت اجرای پروژه با در نظر گرفتن بازارهای هدف ، مدیریت منابع در دسترس، مدیریت و زمانبندی پروژه، مدیریت تولید و فروش و… را نام برد. 

در مسیر این رشد کمبود مواد اولیه، وجود منابع محدود و نیز هزینه بالای تولید اعم از انرژی و مسائل زیست محیطی نیز از مشكلات پیشرو خواهد بود.

خدمات مهندسی ومدیریتی، در حقیقت مجموعه فعالیت‌هایی هستند که بادر نظر گرفتن موارد فوق و با هدف کاهش ریسک مخاطرات پیش روی صنعت به اجرا در می آیند.

شركت توسعه انرژی نظربیگی (ندیکو) در حوزه احداث پروژه‌های نیروگاهی شامل نیروگاه‌های گازی، بخاری و سیکل ترکیبی و همچنین نیروگاه‌های تولید پراکنده (DG) شامل نیروگاه‌های تولید همزمان برق، گرما و برودت (CHP/CCHP) و نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر خورشیدی (Solar) و بادی (Wind)، خدمات خود را به سرتاسر ایران ارائه می‌دهد.

در خصوص احداث نیروگاه‌های تولید پراکنده شامل نیروگاه‌های تولید همزمان و تجدیدپذیر، شرکت ندیکو با داشتن رزومه فعال در این حوزه و با همکاری با همکاران خارجی خود شامل شرکت‌های GE Jenbacher، CAT، MTU، MWM و MAN برای نیروگاه‌های تولید همزمان، آمادگی خود را برای همکاری در بسته‌های پیشنهادی فنی - اقتصادی خود، اعلام می‌دارد.